កូនខ្មែរ

rothនេះជាស្នាដៃថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្ញុំដែលបានដាក់បង្ហាញ។ សូមមិត្តទាំងអស់ជួយវាយតំលៃផង!

auto_play=”true”]

Fire-2NE1

 

សកម្មភាពថ្មីៗ​ លើកស្នាដៃចាស់

music playback2

សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា!

នេះជាស្នាដៃថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីការបាត់មុខក្នុង​ ប្លក់ជាយូរយារណាស់មកហើយ។​ ដោយសារជាប់រវល់នឹងការសិក្សានៅឯសាលាទើបមិនបានបង្កើតនូវអ្វីថ្មីៗ ទើបតែក្មុងពេលអ៊ុំទូកនេះ មានពេលខ្លះធ្វើវាលេងៗ។

តែក្នុងពេលអ៊ុំទូកគេម្មាក់ ដើរលេងកំសាន្តចំនែកខ្ញុំវិញកំសាន្តដែរតែដើរកំសាន្តជុំវិញផ្ទះ ពិព្រោះអត់មានណាគេបបួលទៅណា!

សប្បាយជាមួយតន្រ្តី

10 khmer music

ចូលសា្តប់

រាជធានីភ្នំពេញតាំងពីបុរាណដល់សព្វថ្អៃ

តាំងពី បុរាណ​រៀងមក ខ្មែរ​យើង​តែង​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​រាជធានី​ជា​ញឹកញាប់ ដែលជា​ហេតុ​ធ្វើឱ្យមាន​ការផ្លាស់ប្ដូរ យុទ្ធសាស្ត្រ​នយោបាយ​ដឹកនាំ​ប្រទេស​ជា​ញឹកញាប់​ផងដែរ។ ការផ្លាស់ប្ដូរ​រាជធានី​ជា​ញឹកញាប់​នេះ​បណ្ដាលមកពី​ស្ថានភាព​ទីតាំង ភូមិសាស្ត្រ អាកាសធាតុ ឥទ្ធិពល​សាសនា​ជាដើម ដែលជា​ចក្ខុវិស័យ និង​ទិសដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​ជំនាន់​នោះ។ តាម ឯកសារ បានបង្ហាញ​ពី​ទីតាំង​នៃ​រាជធានី​របស់​ខ្មែរ​យើង​តាំងពី​បុរាណ​រៀងមក រហូតមកដល់​បច្ចុប្បន្ន​ដូចខាងក្រោម៖ អាន​បន្ត ‘រាជធានីភ្នំពេញតាំងពីបុរាណដល់សព្វថ្អៃ’

រថយន្តដឹកទំនិញ ទាក់បង្ោលភ្លើងពីរដើមរាបដី

EdlenAelIcieBa©ImpøÚvnigExSkabø×mYycMnYn RtUv)an)ak;eRTtdl;dIedaysarEtrfynþ dwkTMnijFunFMx<s;²cMnYn2eRKOgebIkTak; GUsbNþal[xUcxatTaMgRsug. b:uEnþ rfynþbgáxagelIenH BMuRtUv)ansmtßkic© Xat;)anykmkrkSaTukenaHeT eday rfynþ)anebIkeKc)at;BIkEnøgekItehtu .

អាន​បន្ត ‘រថយន្តដឹកទំនិញ ទាក់បង្ោលភ្លើងពីរដើមរាបដី’

Create A Floral Colorful Solid Text Effect

មុននិងចាប់ផ្តើមនូវការបង្ហាញនេះ អ្នកគប្បីមាននូវ ធាតុដូចខាងក្រោម:

Sega Logo Font
Grungy Texture
Floral Brushes

អានបន្ត…

Nokia N97 mini

តំលៃប្រហែល 800 ដុល្លា

  • General

2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
Announced 2009, September
Status Coming soon. Exp. release 2009, October

អាន​បន្ត ‘Nokia N97 mini’

ទិដ្ឋភាព ស្ពាននាគ

pont des nagas

នេះជាទិដ្ឋភាព ស្ពាននាគ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។ រូបភាពនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពី ស្ពាននាគ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបញ្ជាក់អំពីជីវភាព រស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យនោះផងដែរ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៏ក្នុងរូបភាពនេះគឺ កាលពីមុន និងបច្ចុប្បន្នសំនងស្ពាននាគនេះមានសណ្ឋានដូចគ្នា ថែមទាំងស្ថិតនៅពីព្រែកមួយទៀតផង។


សារពត័មាន និង​ ទស្សនាវដ្តី

Top Rated

ខែមករា 2023
ព្រ សុ អា
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

សំរាប់ថ្ងៃនេះ!!

Blog Stats

  • 4,734 hits

Top Clicks

  • មិន​មាន